ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 فایل های آموزشی

مهارت ششم عرضه مطالب ( كار با Presentation)

1395 شنبه 20 شهریور

ثبت نام مهارت های هفتگانه icdl با 30 درصد تخفیف در آموزشگاههای شهریار


آموزشگاه مهارت هفتگانه در عباس‌آباد شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در دولت‌آباد شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در سعیدآباد شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در میدان معلم شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در فردیس شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در باباسلمان شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در رجایی‌شهر شهریار