ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 مطالب آموزشی

رفتن به رستوران - مکالمه فشرده زبان در شهریار

1395 دوشنبه 24 آبان

آموزش مکالمه فشرده زبان در شهریار

آموزش مکالمه فشرده زبان در شهریار و شهرستانهای آن

Hi Sarah, are you feeling okay?

سلام سارا،سرحال هستی؟ (حالت خوبه؟)

Fine, how are you doing?

خوبم.در چه حالی هستی؟

OK.

بسیار خوب

What do you want to do?

میخواهی چه کاری انجام دهی؟

I'm hungryI'd like to eat something.

من گرسنه امدوست دارم چیزی بخورم.

I'd like= I would like

Where do you want to go?

کجا میخواهی بروی؟

I'd like to go to an Italian restaurant.

من دوست دارم به رستوران ایتالیایی بروم.

What kind of Italian food do you like?

چه نوع غذای ایتالیایی دوست داری؟

I like spaghetti. Do you like spaghetti?

من اسپاگتی دوست دارم. آیا شما اسپاگتی دوست داری؟

No, I don't, but I like pizza.

نه. دوست ندارم. اما پیتزا دوست دارم.


مکالمه درس هفتم (شماره 2)

A: We need a new mattress.

ما تشک جدید نیاز داریم.

B: What’s the matter with this one?

مشکل این یکی چی هست؟

A: It’s not comfortable.

آن راحت نیست.

B: It seems fine to me.

به نظر می رسد برای من خوبه.

A: I toss and turn all night.

من در تمام شب در غلتیدن و چرخش هستم.

B: You should stop drinking coffee.

شما بهتره نوشیدن قهوه را متوقف کنی.

A: Look at these marks on my arms.

این علامت ها روی دستهام(بازوهام) را نگاه کن.

B: What are they?

آنها چی هستند؟

A: They are bites.

آنها جای گاز هستن.

B: Did the cat bite you?

گربه گازت گرفته؟

A: No. The bedbugs in that mattress bit me.

ساس های داخل تشک من را گاز گرفتند.

B: Okay. Let’s get a new mattress.

باشه.بیا بریم تشک جدید بگیریم.


اصطلاح درس هفتم

On the tip of one's tongue

نوک زبان (کسی ) بودن

A:what's the capital of finland?

پایتخت فنلاند کدام شهر است؟


B: the capital of finland,...uh, i know it.gosh!

It's on the tip of my tongue

پایتخت فنلاند..اه ... می دونم.وای

نوک زبانم است.


عبارات درس هفتم


تعارف به هنگام ورود و خروج به محلی با دوستان خود

After you!

(اول شما) بفرمائید

Ladies first!

اگر آقایی بخواهد حق تقدم را به خانمی بدهد می گوید:

Age firset!

اگر بخواهیم حق تقدم را به فرد مسن تری بدهیم :

Beauty first!

در موقعیت دوستانه و به حالت شوخی بین دوستان:

بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی، تمرین زبان انگلیسی، بهترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی، ترم های زبان انگلیسی، راههای یادگیری زبان انگلیسی، درس زبان انگلیسی، آموزش ساده زبان انگلیسی رایگان، بهترین سایتهای آموزش زبان انگلیسی

کلاسهای زبان در ۴۵ متری شهرک جانباز شهریار
کلاسهای زبان در شهرک جعفریه شهریار
کلاسهای زبان در شهرک تیسفون شهریار
کلاسهای زبان در کهنز شهریار
کلاسهای زبان در رزکان شهریار
کلاسهای زبان در سه راه مارلیک شهریار
کلاسهای زبان در ملارد شهریار
کلاسهای زبان در رضی‌آباد شهریار
کلاسهای زبان در شهرک جعفریه شهریار
کلاسهای زبان در زیر گذر قائم شهریار
کلاسهای زبان در هشتگرد شهریار