ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 مطالب آموزشی

جستجو کردن - بهترین موسسه زبان شهریار

1395 شنبه 29 آبان

بهترین موسسه زبان شهریار

بهترین موسسه زبان در شهریار و شهرستانهای آن ویژه زبان آموزان

Hi Michael.

سلام مایکل

Hi Amy. What's up?

سلام امی..چه خبر؟(چی شده؟)

I'm looking for the airport.

من در جستجوی فرودگاه هستم.

Can you tell me how to get there?

میتونی بهم بگی چطوری برسم اونجا؟

No, sorry. I don't know.

نه. شرمنده. من نمیدونم

I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is?

من فکر کنم میتونم با مترو بروم فرودگاه. آیا شما می دانید مترو کجا است؟

Sure, it's over there.

بله البته..اونجاست.

Where? I don't see it.

کجا؟ من نمیتونم ببینمش.

Across the street.

تقاطع خیابان

Oh, I see it now. Thanks.

آها. حالا دیدم.تشکر

No problem.

خواهش می کنم.

do you know if there's a restroom around here?

آیا شما می دانید چنانچه این نزدیکی توالت هست؟ (آیا شما این نزدیکی توالت سراغ دارید؟)

Yes, there's one here. It's in the store.

بله.یکی اینجا هست. داخل مغازه

Thank

ممنون

 

مکالمه درس هشتم (شماره 2)

 

A: My laptop is so slow.

لپ تاپ من خیلی سرعتش پایین است.

B: Buy a new one.

یک لپ تاپ جدید بخرید.

A: I would if I had the money.

من تمایل دارم اگر پول داشتم (اگر پول داشتم می خریدم)

B: Why is it so slow?

چرا سرعتش خیلی پایین است؟

A: That’s a good question.

این سوال خوبی است.

B: Did you take it to a computer shop?

آیا شما آن را به مغازه کامپیوتری بردی؟

A: I would if I had the money.

من تمایل دارم اگر پول داشتم (اگر پول داشتم می بردم)

B: Well, I guess you have to live with it.

خوب،من حدس می زنم شما باید با اون زندگی کنی.

A: Sometimes I want to throw it out the window.

گاهی اوقات میخواهم اون را از پنجره پرتابش کنم.

B: You don’t want to do that.

شما نمی خواد (لازم نیست) این کار را انجام بدهید.

A: Why not?

چرا نه؟

B: You might hit someone in the head.

شما ممکن است به سر کسی آسیب (ضربه) بزنید.

 

اصطلاح درس هشتم

Watch your tongue

مواظب حرف زدنت باش.

A: You don't know anything about what you're doing.

تو اصلاً کارت را بلد نیستی

B: watch your tongue. You're not in the position to question me.

مواظب حرف زدنت باش. تو در موقعیتی نیستی که مرا زیر سوال ببری.

 

عبارات درس هشتمهنگامی که می خواهیم کسی را به صرف غذا، شیرینی و ... دعوت کنیم میگوییم.

Help yourself    (بفرمایید: برای یک نفر)                                     Help yourselves      (بفرمایید: برای چند نفر)

 

* Okay,everybody.dinner is ready.Help yourselves                 خیلی خوب، همه، شما حاضر است.بفرمایید

* Help yourself to the cake.                                                                             بفرمایید کیک بخورید

 

آموزش انگلیسی به فارسی، کتاب های زبان انگلیسی، براي يادگيري زبان انگليسي، دیکشنری زبان انگلیسی، بهترین شیوه یادگیری زبان انگلیسی، روش های تدریس زبان انگلیسی، سایت یادگیری زبان، روش یادگیری زبان، برای یادگیری زبان انگلیسی چه کنیم

بهترین موسسه زبان در استان شهرستانهای آن
بهترین موسسه زبان در شهرک صدف
بهترین موسسه زبان در شهرک امیریه
بهترین موسسه زبان در میدان فرمانداری
بهترین موسسه زبان در میدان فرمانداری
بهترین موسسه زبان در بکه
بهترین موسسه زبان در خیابان ولیعصر
بهترین موسسه زبان در صباشهر
بهترین موسسه زبان در وحیدیه
بهترین موسسه زبان در کرشته
بهترین موسسه زبان در عباس‌آباد