ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 مطالب آموزشی

پس انداز - موسسه ی زبان شهریار

1395 شنبه 29 آبان

موسسه ی زبان شهریار

موسسه ی زبان شهریار و شهرستانهای آن و با شهریه اقساط

مکالمه درس دهم (شماره 1)
Excuse me, what's your name?
ببخشید، اسم شما چیست؟
My name is Jessica. What's yours?
اسم من جسیکا است. مال شما چیست؟
John.
جان
You speak English very well.
شما خیلی خوب انگلیسی صحبت می کنید.
Thank you.
ممنون
Do you know what time it is?
آیا شما میدانید ساعت چند است؟
Sure. It's 5:10 PM.
حتما. 5 و 10 دقیقه بعدازظهر است.
What did you say?
شما چی گفتید؟
I said it's 5:10PM.
من گفتم. 5 و 10 دقیقه بعدازظهر است.
Thanks.
ممنون
You're welcome.
خواهش می کنم.
are you American?
شما آمریکایی هستید؟
No.
نه
How long have you been here?
چه مدت اینجا بوده اید؟
2 months.
2 ماه
What do you do for work?
شما چکاره هستید؟
I'm a student. How about you?
من دانش آموزم. شما چطور؟
I'm a student too.
منم یک دانش آموزم.
Nice to meet you
از ملاقات با شما خوشوقتم
It is a pleasure to meet you.
سعادت بنده است که شما را ملاقات کردم
 
مکالمه درس دهم (شماره 2)
 
A: We need to save money.
ما نیاز داریم پول پس انداز کنیم
B: Why do we need to save money?
چرا ما به پس انداز نیاز داریم؟
A: Because we need to buy a house.
زیرا ما نیاز به خرید خانه داریم.
B: But a house is so expensive.
اما یک خانه خیلی گران است.
A: That’s why we need to save money.
به خاطر همین ما نیاز به پس انداز داریم.
B: How much do we need to save?
چه مقدار نیاز داریم پس انداز کنیم؟
A: We need to save enough for a down payment.
ما برای پیش پرداخت (پیش قسط) نیاز داریم به اندازه کافی پس انداز کنیم.(به اندازه پیش پرداخت نیاز داریم پس انداز کنیم)
B: How much is that?
آن چه مقدار است؟
A: That’s about $30,000.
حدود 30000 دلار است.
B: Thirty thousand dollars! That will take forever.
سی هزار دلار! برای همیشه طول خواهد کشید
A: Not if we save every penny.
نه اگر ما هر پنی را پس انداز کنیم.
B: Okay. Here’s seven pennies.
خیلی خوب. بیا اینم 7 پنی
 
اصطلاح درس دهم
Get to the heart of the matter
رفتن سر اصل مطلب – جان کلام را گفتن
A: i'd like to begin with a brief introduction
دوست دارم با یک مقدمه مختصر شروع کنم.
B: please forget about the introduction.
Get to the heart of the matter
لطفا مقدمه را فراموش کن. جان کلام را بگو. (برو سر اصل مطلب)

 
عبارات درس دهم
Hi there=Hi dear
Hi there fans
دو معنی برای fan است الف: پنکه ب: طرفدار
در اینجا hi there به معنی "سلام عزیز" است.
Nice to meet you=glad to meet you=Ho do you do
عبارت How do you do برای احوال پرسی به کار نمی رود و معادل "حالت چطوره" نمی باشد و فقط هنگامی گفته می شود که گوینده اولین بار با کسی آشنا شده است.
 
هنگامی که چیزی را به کسی می دهیم می گوئیم Here you are یا There you are یا there you go هر سه  به معنای "بفرمائید" می باشد.
در مواقع غیر رسمی و دوستانه فقط از Here به معنای "بگیر" استفاده می شود.
کتاب آموزش انگلیسی، روش آموزش زبان انگلیسی، بهترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی به صورت آنلاین، آموزش زبان انگلیسی از مبتدی، چگونگی تدریس زبان انگلیسی، روش های آموزش زبان انگلیسی، سایت مکالمه زبان انگلیسی

بهترین موسسه زبان در ۴۵ متری شهرک جانباز
بهترین موسسه زبان در شهرک جعفریه
بهترین موسسه زبان در شهرک تیسفون
بهترین موسسه زبان در کهنز
بهترین موسسه زبان در رزکان
بهترین موسسه زبان در سه راه مارلیک
بهترین موسسه زبان در ملارد
بهترین موسسه زبان در رضی‌آباد
بهترین موسسه زبان در شهرک جعفریه
بهترین موسسه زبان در زیر گذر قائم
بهترین موسسه زبان در هشتگرد